Σχέδια χορηγιών €158 εκατ. ετοιμάζει το ΥΕΕΒ για το 2022

Σχέδια χορηγιών €158 εκατ. ετοιμάζει το ΥΕΕΒ για το 2022

Σύμφωνα με την κα Πηλείδου, Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το ΥΕΕΒ ετοιμάζει την προκήρυξη σχεδίων ύψους €158 εκ. εντός του έτους 2022.

Τα σχέδια τα οποία θα προκηρυχθούν φέτος για τις επιχειρήσεις (βλ. ιστοσελίδα του υπουργείου, www.meci.gov.cy είναι τα ακόλουθα:

 • Σχέδιο στήριξης του τομέα μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (έναρξη αιτήσεων 24 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι 24 Ιουνίου 2022),  με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €25 εκατ.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, εντός Μαρτίου 2022, με προϋπολογισμό ύψους €40 εκατ.
 • Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, εντός Μαϊου 2022, με προϋπολογισμό ύψους €10 – €20 εκατ.
 • Ενίσχυση μεγάλων επιχειρήσεων μεταποιητικού τομέα, εντός Ιουλίου 2022, με προϋπολογισμό ύψους €7 εκατ.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εντός Σεπτεμβρίου 2022 και με προϋπολογισμό ύψους €5 εκατ.
 • Ενίσχυση κυκλικής οικονομίας, περί τα τέλη του έτους 2022, με προϋπολογισμό ύψους €13,3 εκατ.
Ανοίγει το Σχέδιο Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Το σχέδιο αυτό αφορά τη δημιουργία, τον εσκυγχρονισμό και τη ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης ή και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Στόχοι του σχεδίου, είναι ο εκσυγχρονισμός του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων με την ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικά στις αγροτικές περιοχές και η αξιοποίηση της ντόπιας παραγωγής του πρωτογενούς τομέα.

Πέραν της μεταποιητικής δραστηριότητας επιλέξιμοι κλάδοι είναι και η εμπορία οπωροκηπευτικών, δηλαδή συσκευασία, τυποποίηση, διαλογή, συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση οπωροκηπευτικών, περιλαμβανομένης της πατάτας (συσκευαστήρια φρέσκων φρούτων και λαχανικών), η τυποποίηση και συσκευασία ελαιόλαδου, αυγών και επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κρέατος, η παστερίωση γάλακτος, τα σφαγεία, οι ανθαγορές και τα κέντρα συσκευασίας και διανομής ανθέων. Εξαιρούνται η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και η οινοπαραγωγή.

Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης και το ανώτατο ποσό χορηγίας στις €500 χιλιάδες ανά επιχείρηση στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση με βάση τον απαλλακτικό κανονισμό της ΕΕ. Στην περίπτωση επιλογής του Κανονισμού «De Minimis» το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% με το ανώτατο ποσό χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε κάθε δικαιούχο ανά τρία οικονομικά έτη να είναι οι €200 χιλιάδες. Για πολύ μικρές επιχειρήσεις σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών και για τις επιχειρήσεις σε πυρόπληκτες περιοχές στο 65%.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων θα είναι άμεση με βάση την ημερομηνία υποβολής τους. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν για ένταξή τους στο σχέδιο θα είναι αυτές που θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον 55% της συνολικής βαθμολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Οδηγού Σχεδίου, ο οποίος έχει αναρτηθεί ΕΔΩ. Σημειώνεται ότι, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι 24/6/2024.

Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία.

Η διαδικτυακή παρουσίαση του σχεδίου είναι διαθέσιμη στο κανάλι του ΥΕΕΒ στο Youtube.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Οι υπηρεσίες μας για τα εν΄λογω σχέδια περιλαμβάνουν ένα πλήρες υποστηρικτικό πακέτο και το οποίο αφορά:

 • την ενημέρωση και πλήρη πληροφόρηση και καθοδήγηση σας καθ’ όλα τα στάδια για την υποβολή της σχετικής αίτησης
 • την καθοδήγηση σας για τη λήψη όλων των σχετικών δικαιολογητικών και παραστατικών που απαιτούνται στην υποβολή της άιτησης σας.
 • την ετοιμασία και υποβολή Τεχνοοικονομικής Μελέτης (στις περιπτώσεις που απαιτείται).

Το κόστος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που αφορούν την ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης μπορεί να επιχορηγηθεί (περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες).

Η ομάδα μας περιλαμβάνει ένα άρτιο σύνολο από προσοντούχα και καταρτισμένα άτομα, με πολυετή πείρα και εμπειρία στο αντικείμενο.

Στόχος και επιδίωξη μας, είναι πάντα να προσδίδουμε αξία σε όλο το πελατολόγιο μας και να αποτελούμε σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση των στόχων και σχεδίων τους. Όλα αυτά, πάντα σε πνεύμα συνεργασίας, εχεμύθειας και ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Οι υπηρεσίες μας για τα εν΄λογω σχέδια περιλαμβάνουν ένα πλήρες υποστηρικτικό πακέτο και το οποίο αφορά:

 • την ενημέρωση και πλήρη πληροφόρηση και καθοδήγηση σας καθ’ όλα τα στάδια για την υποβολή της σχετικής αίτησης
 • την καθοδήγηση σας για τη λήψη όλων των σχετικών δικαιολογητικών και παραστατικών που απαιτούνται στην υποβολή της άιτησης σας.
 • την ετοιμασία και υποβολή Τεχνοοικονομικής Μελέτης (στις περιπτώσεις που απαιτείται).

Το κόστος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που αφορούν την ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης μπορεί να επιχορηγηθεί (περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες).

Η ομάδα μας περιλαμβάνει ένα άρτιο σύνολο από προσοντούχα και καταρτισμένα άτομα, με πολυετή πείρα και εμπειρία στο αντικείμενο.

Στόχος και επιδίωξη μας, είναι πάντα να προσδίδουμε αξία σε όλο το πελατολόγιο μας και να αποτελούμε σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση των στόχων και σχεδίων τους. Όλα αυτά, πάντα σε πνεύμα συνεργασίας, εχεμύθειας και ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.