Σχέδιο Υφυπουργείου Τουρισμού €8 εκατομμυρίων για αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης και πώλησης παραδοσιακών προϊόντων

Μέχρι €200.000 ανά δικαιούχο – Δαπάνες με στόχο την αισθητική αναβάθμιση και ανθεκτικότητα

Το σχέδιο αυτό με τίτλο «Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο ‘Taste Cyprus’» του Υφυπουργείου Τουρισμού (με κονδύλια από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) στοχεύει στην αναβάθμιση των παραδοσιακών χώρων εστίασης και των χώρων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, με τρόπο που να ενισχύει την ανθεκτικότητά τους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ενίσχυση της αυθεντικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Το σχέδιο εγκρίθηκε πολύ πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο και προνοεί επιχορήγηση μέχρι και €200.000 ανά δικαιούχο. Η πρώτη προκήρυξη αναμένεται να γίνει στο τέλος Απριλίου ή το αργότερο αρχές Μαΐου με προϋπολογισμό €4 εκατ. για το 2022 και το 2023, ενώ θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη για το υπόλοιπο ποσό.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού, το σχέδιο έχει τετραπλό στόχο και ο οποίος αφορά, την ενίσχυση της αυθεντικότητας της κυπριακής γαστρονομίας, την αισθητική αναβάθμιση των εστιατορίων που προσφέρουν κυπριακή κουζίνα ή και των καταστημάτων που πωλούν παραδοσιακά προϊόντα, την ψηφιακή και την πράσινή τους μετάβαση.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:
 • Αδειούχα κέντρα αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου ή ταβέρνας, (υφιστάμενα κέντρα και όχι νέα εστιατόρια), είτε αυτά λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, είτε εκτός.
 • Καταστήματα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, είτε αυτά είναι υφιστάμενα είτε καινούργια.

Βασική προϋπόθεση είναι ότι, τα κέντρα αυτά πρέπει να προσφέρουν αποδεδειγμένα την κυπριακή κουζίνα, προσθέτοντας ότι το σχέδιο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις αυτές να αποκτήσουν και το πιστοποιητικό Taste Cyprus.

Μέχρι €200.000 ανά δικαιούχο

Ο συνολικός προϋπολογισμός που υπάρχει για το σχέδιο είναι €8 εκατομμύρια. Η πρώτη προκήρυξη ανέρχεται στα €4 εκατ. τα οποία θα δοθούν το 2022 και το 2023.

Ανά δικαιούχο, το Υφυπουργείο θα προσφέρει μέχρι και €200.000.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα (first – come – first serve).

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Περδίου, η χορηγία θα είναι τα τάξης του 50% της συνολικής δαπάνης. Αν η επιχείρηση βρίσκεται στην ύπαιθρο το ποσοστό αυξάνεται στο 65% και αν βρίσκεται στα ορεινά, σε ακριτικές ή απομακρυσμένες περιοχές το ποσοστό χορηγίας αυξάνεται στο 75%.

Δαπάνες με στόχο την αισθητική αναβάθμιση και ανθεκτικότητα

Όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες, ο κ. Περδίος τόνισε ότι έχει μεγάλη σημασία η αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κριτήρια επιλεξιμότητας αποκλείουν την επιχορήγηση αγοράς πλαστικών καρεκλών και τραπεζιών, ενώ στις επιλέξιμες δαπάνες έχουν περιληφθεί αγορές ομπρελών, σκεπασμάτων τραπεζιών, ψυγεία παγωτών, κάβες κρασιών και ψυγείων νερού, σε μια προσπάθεια μείωσης αντικειμένων με διαφημιστικά μηνύματα.

Σύμφωνα με τον κ. Περδίο, στις επιλέξιμες δαπάνες περιλήφθηκαν επίσης πορτοπαράθυρα, θερμάστρες, ανθώνες έξω από εστιατόρια, πινακίδες, βιτρίνες τροφίμων, παραδοσιακοί φούρνοι για το ψήσιμο ψωμιού κλέφτικου κλπ και ψησταριές.

Εντάχθηκαν επίσης και αμοιβές συμβούλων, με το Υφυπουργείο να δίνει κίνητρο για αγορά υπηρεσιών από επαγγελματίες για την αναβάθμιση ενός εστιατορίου.

Επίσης, περιλήφθηκαν δαπάνες για δημιουργία ιστοσελίδων, σε διάφορες γλώσσες περιλαμβανομένου και του συστήματος μπράιγ (για τυφλούς), για συστήματα κρατήσεων, σύστημα ηλεκτρονικών παραγγελιών και ντελίβερι, ενώ τα κριτήρια αποκλείουν την αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και να επίσης να διαθέτει την τελευταία τεχνολογία σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση. «Αυτό αποτελεί και το συστατικό του σχεδίου για την πράσινη μετάβαση», είπε κ. Περδίος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Οι υπηρεσίες μας για τα εν΄λογω σχέδια περιλαμβάνουν ένα πλήρες υποστηρικτικό πακέτο και το οποίο αφορά:

 • Την ενημέρωση και πλήρη πληροφόρηση και καθοδήγηση σας καθ’ όλα τα στάδια για την υποβολή της σχετικής αίτησης
 • Την καθοδήγηση σας για τη λήψη όλων των σχετικών δικαιολογητικών και παραστατικών που απαιτούνται στην υποβολή της άιτησης σας.
 • Την ετοιμασία και υποβολή Τεχνοοικονομικής Μελέτης (στις περιπτώσεις που απαιτείται).

Το κόστος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που αφορά την ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης μπορεί να επιχορηγηθεί (περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες).

Η ομάδα μας περιλαμβάνει ένα άρτιο σύνολο από προσοντούχα και καταρτισμένα άτομα, με πολυετή πείρα και εμπειρία στο αντικείμενο.

Στόχος και επιδίωξη μας, είναι πάντα να προσδίδουμε αξία σε όλο το πελατολόγιο μας και να αποτελούμε σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση των στόχων και σχεδίων τους. Όλα αυτά, πάντα σε πνεύμα συνεργασίας, εχεμύθειας και ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Οι υπηρεσίες μας για τα εν΄λογω σχέδια περιλαμβάνουν ένα πλήρες υποστηρικτικό πακέτο και το οποίο αφορά:

 • την ενημέρωση και πλήρη πληροφόρηση και καθοδήγηση σας καθ’ όλα τα στάδια για την υποβολή της σχετικής αίτησης
 • την καθοδήγηση σας για τη λήψη όλων των σχετικών δικαιολογητικών και παραστατικών που απαιτούνται στην υποβολή της άιτησης σας.
 • την ετοιμασία και υποβολή Τεχνοοικονομικής Μελέτης (στις περιπτώσεις που απαιτείται).

Το κόστος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που αφορούν την ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης μπορεί να επιχορηγηθεί (περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες).

Η ομάδα μας περιλαμβάνει ένα άρτιο σύνολο από προσοντούχα και καταρτισμένα άτομα, με πολυετή πείρα και εμπειρία στο αντικείμενο.

Στόχος και επιδίωξη μας, είναι πάντα να προσδίδουμε αξία σε όλο το πελατολόγιο μας και να αποτελούμε σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση των στόχων και σχεδίων τους. Όλα αυτά, πάντα σε πνεύμα συνεργασίας, εχεμύθειας και ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Οι υπηρεσίες μας για τα εν΄λογω σχέδια περιλαμβάνουν ένα πλήρες υποστηρικτικό πακέτο και το οποίο αφορά:

 • την ενημέρωση και πλήρη πληροφόρηση και καθοδήγηση σας καθ’ όλα τα στάδια για την υποβολή της σχετικής αίτησης
 • την καθοδήγηση σας για τη λήψη όλων των σχετικών δικαιολογητικών και παραστατικών που απαιτούνται στην υποβολή της άιτησης σας.
 • την ετοιμασία και υποβολή Τεχνοοικονομικής Μελέτης (στις περιπτώσεις που απαιτείται).

Το κόστος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που αφορούν την ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης μπορεί να επιχορηγηθεί (περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες).

Η ομάδα μας περιλαμβάνει ένα άρτιο σύνολο από προσοντούχα και καταρτισμένα άτομα, με πολυετή πείρα και εμπειρία στο αντικείμενο.

Στόχος και επιδίωξη μας, είναι πάντα να προσδίδουμε αξία σε όλο το πελατολόγιο μας και να αποτελούμε σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση των στόχων και σχεδίων τους. Όλα αυτά, πάντα σε πνεύμα συνεργασίας, εχεμύθειας και ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.